Novice

INFORMACIJE O NOVI ZAKONSKI UREDITVI ZA TURISTIČNE VODNIKE

14/03/2018 v Turistični vodniki in spremljevalci

Novi Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS štev. 13/2018), ki začne veljati z dnem 15.3.2018, v 52. členu predvideva priznavanje dotedanjega vodniškega statusa tistim turističnim vodnikom, ki so v preteklih 20 letih na Turistično gostinski zbornici Slovenije  ta izpit že opravili (od leta 1999 do leta 2018) le pod pogojem, da so na dan uveljavitve novega zakona bili vpisani v register turističnih vodnikov. Posamezniki, ki na dan uveljavitve novega turističnega zakona niso bili vpisani v register turističnih vodnikov bodisi zato, ker so to dejavnost opustili, bodisi zato, ker niso uredili svojih letnih registracij za tekoče leto v zakonskem roku (do 31. januarja 2018), bodo za morebitno ponovno opravljanje dejavnosti morali ponovno opravljati vodniški izpit. O teh napovedanih novostih je Turistično gostinska zbornica Slovenije že dne 29.12.2017 obvestila vse turistične vodnike s pozivom za podaljšanje letne registracije (po e-pošti, z objavo opozoril na svojih spletnih straneh v rubriki Aktualno in v rubriki Informacije za turistične vodnike z opravljenim izpitom itd.). Osnutek novega turističnega zakona je bil tudi že od dne 16.11.2017 objavljen na spletnih straneh Vlade RS.

 

Za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja nikoli ni bil dovolj samo opravljen vodniški izpit na nacionalni ravni. 36. člen turističnega zakona od turističnih vodnikov zahteva tudi, da se vpišejo v register turističnih vodnikov, ki ga vodi Turistično gostinska zbornica Slovenije. Turistični vodniki morajo tudi enkrat letno, in sicer najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, dostaviti podatke o številu dni vodenja in državah vodenja za preteklo leto ter tako podaljšati svoje letne registracije. (Če posameznik iz kateregakoli razloga ni vodil v preteklem letu, sporoči nič dni vodenja in si vseeno lahko uredi letno registracijo za tisto tekoče leto, za katero predvideva, da bo lahko vodil.) Ob tem podaljšanju letne registracije prejmejo turistični vodniki Potrdilo o vpisu v register turističnih vodnikov, iz katerega je razvidno, da jim ni bilo prepovedano opravljanje dejavnosti v preteklem letu in s katerim lahko uredijo POD-e (prijave občasnega dela ali notifikacije) v tistih državah članicah EU, ki to zahtevajo. Poleg tega potrdila jim Turistično gostinska zbornica Slovenije izda tudi nalepko z izpisano letnico tekočega leta, ki jo prilepijo na svoje vodniške izkaznice. V skladu s 3. odstavkom 35. člena turističnega zakona, mora turistični vodnik med opravljanjem poklica nositi svojo vodniško izkaznico s sabo na vidnem mestu.  Za kršitelje teh določil zakona so predvidene tudi denarne globe.

 

Podatki o turističnih vodnikih iz registra se (z njihovim pisnim soglasjem) objavljajo v spletnem registru na zbornični spletni strani http://vodniki.gzs.si. Spletna oblika registra je v veliko pomoč tako organizatorjem potovanj (pri iskanju ustreznih oseb za turistično vodenje na konkretni destinaciji) kot tudi samim turističnim vodnikom, ki se na ta način promovirajo in lažje pridejo do dela. V registru so objavljeni tudi podatki o pridobljeni formalni izobrazbi vsakega posameznika ter njegova morebitna posebna znanja, ki bi bila za agencije dobrodošla (npr. lokalni turistični vodnik za Maribor,  gorski vodnik, učitelj smučanja, itn.). Za morebitno objavo podatka o končani izobrazbi mora turistični vodnik upravljavcu registra predložiti dokazilo (kopijo spričevala ali diplome), ker brez dokazil Turistično gostinska zbornica Slovenije teh podatkov ne bo objavljala (zlasti zato, ker so pogoji za pristop k izpitu z novim turističnim zakonom popolnoma odpravljeni in se kandidati na izpit lahko prijavijo brez kakršnekoli dokončane izobrazbe). Zbornični spletni register turističnih vodnikov uporablja tudi Tržni inšpektorat RS za preverjanje podatkov kot organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem turistične zakonodaje. Prav tako se registra poslužujejo tudi potrošniki pri preverjanju, ali jim je organizator potovanja zagotovil strokovno vodenje, ki jim je bilo obljubljeno v programu potovanj kot plačana storitev.

 

Treba je vedeti, da turistični vodniki, ki ne uredijo letne registracije za tekoče leto, v tem letu ne smejo voditi. Novi turistični zakon tudi ne dovoljuje več ponovnega vpisa v register posamezniku, ki je iz registra bil izbrisan po uradni dolžnosti zaradi ne-podaljševanj letnih registracij (kar se šteje za neizvajanje dejavnosti). Za ponovni vpis v register bo potrebno ponovno opravljanje vodniškega izpita! Če turistični vodnik pet let ni urejal svoje letne registracije, bo po uradni dolžnosti in z odločbo izbrisan iz registra turističnih vodnikov (5. odstavek 36. člena zakona). Po izbrisu posameznik lahko ponovno opravlja vodniški izpit šele dve leti po pravnomočnosti odločbe o izbrisu (6. odstavek 36. člena zakona). Zato vsem turističnim vodnikom svetujemo, naj redno podaljšujejo letne registracije, da ne bi zaradi malomarnosti morali ponovno opravljati vodniški izpit.

 

 

Pripravila:

mag. Snežana Škerbinc

V Ljubljani, dne 14.3.2018

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com