O nas

O TGZS

TGZS združuje, povezuje in zastopa 275 članov – podjetij in podjetnikov dejavnosti turizma in gostinstva v odnosu do državnih organov in evropskih panožnih združenj že 110 let. Poslanstvo TGZS je oblikovanje stališč in politik do socialnih partnerjev, pospeševanje razvoja dejavnosti ter pretok znanja, idej ter prenos dobrih praks iz nacionalnega in tudi čezmejnega okolja. Zagotavljamo strokovno pomoč v obliki svetovanja, izobraževanja, informiranja in usposabljanja.

Javna pooblastila, ki jih izvaja TZGS:

 • Podeljevanje licenc za turistične agencije in vodenje registra izdanih licenc.
 • Opravljanje državnih izpitov za turistične vodnike in vodenje registra vodnikov, izdajanje vodniških izkaznic.

Mednarodno sodelovanje

Organi upravljanja TGZS so:

 • skupščina
 • upravni odbor
 • predsednik/ca
 • predsedstvo
 • nadzorni odbor
 • direktor/ica
HOTREC

Evropsko združenje hotelov, sistem kategorizacije HOTELSTRAS

www.hotrec.eu

EFCO

Evropsko združenje nacionalnih kamp organizacij

www.efcohpa.eu

ECTAA

Evropsko združenje nacionalnih združenj turističnih agencij

www.ectaa.org

SISTEM IMI

(Internal Market Information System) za izmenjavo informacij o podjetjih in podjetnikih

Sistem IMI

DELOVNA TELESA TGZS IN NJIHOVA VLOGA

SKUPŠČINA TGZS

Je najvišji organ upravljanja zbornice, ki ga sestavljajo vsi člani TGZS. Sprejema statut, letni program dela s finančnim načrtom, poročilo o delu in pripravlja strokovna gradiva za obravnavo na sejah. Vsako leto se organizira vsaj ena seja skupščine TGZS.

Predsednica Skupščine TGZS je mag. Jerneja Kamnikar, Vivo d.o.o.

UPRAVNI ODBOR TGZS

Je organ upravljanja zbornice, ki kvartalno pripravlja in sprejema predloge gradiv in sklepov za seje skupščine. Izvaja program dela, finančni načrt in druge sklepe skupščine ter o tem poroča nadzornemu odboru. Obravnava, daje pobude in sprejema stališča za sprejem zakonov ter drugih predpisov in aktov s področja gospodarskega sistema ter ekonomske politike.

Predsednik UO TGZS:

Andrej Prebil, Sava Turizem d.d.

 

Člani UO TGZS:

Valery Arakelov, Terme Resort d.o.o.
Renata Balažic, Sava Turizem d.d.
Marjan Batagelj, Postojnska jama d.d.
Sandi Brataševec, Hit d.d. Nova Gorica
Vasja Čretnik, Terme Olimia d.d.
Dragan  Čulibrk, Hotel Mons d.o.o.
Lidija Dokl, Gorenje gostinstvo d.o.o.
Ivan Hribar, Terme Snovik d.o.o.
Gregor Jamnik, Hotel Slon d.d.
Matej Knaus, Palma d.o.o.
Lidija Koren, Kamp Koren
Maja Križmančič, JGZ Brdo
Mojca Leskovar, Thermana d.d.
Igor Magdič, Sava Turizem d.d.
Alen Milošević, Hoteli Bernardin d.d.
Fedja Pobegajlo, Turistično gostinska zbornica Slovenije
Ernest Poženel, Hit Larix d.d.
Andrej Prebil, Sava Turizem d.d.
Andrej Regoršek, Sava Turizem d.d.
Milan Sajovic, Hit Alpinea d.o.o.
doc. dr. Aleš Semeja, Istrabenz Turizem d.d.
Boštjan Skok, Hit d.d. Nova Gorica
Barbara Soršak, Unitur d.o.o.
Filip Tobias, Turistična agencija Sonček d.o.o.

PREDSEDSTVO TGZS

Predsedstvo je organ upravljanja, ki pripravlja mnenja in stališča do ključnih strateških vprašanj za obravnavo na sejah upravnega odbora in za obravnavo na vladi, ministrstvih in drugih visokih organih.

Člani predsedstva:

Prebil Andrej, Predsednik TGZS
mag. Jerneja Kamnikar, Vivo d.o.o., predsednica Skupščine TGZS
Fedja Pobegajlo, direktor TGZS

Ostali člani bodo imenovani na naslednji seji UO TGZS.

NADZORNI ODBOR TGZS

Nadzorni odbor TGZ nadzoruje finančno poslovanje, zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja TGZ in o svojem delu poroča skupščini TGZ.

Člani NO TGZS:

Rautar Andrej, Odvetniška pisarna Rauter d.o.o.
mag. Gregorinčič Žiga, PWC svetovanje d.o.o.
dr. Trobec Domen, Sava Turizem d.d.

DIREKTOR TGZS

direktor Fedja Pobegajlo

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com