Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi s pridobitvijo licence za organiziranje in prodajo turističnih paketov

 1. 1
  KDAJ, ZA KAKŠNO VRSTO DELA JE TREBA PRIDOBITI LICENCO ZA TURISTIČNO AGENCIJO?

  Licenco je treba pridobiti za organiziranje in prodajo turističnih paketov. Po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma turistični paket sestavljata vsaj dve različni potovalni storitvi za namene istega potovanja ali počitnic. (če paket vključuje kombinacijo dveh ali več storitev: prevoz, nastanitev, ponudba jedi, obisk prireditev, ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti), ki se jih nudi v prodajo in prodaja po skupni ceni.  V tem primeru je treba pridobiti licenco.

 2. 2
  KAKŠNA JE RAZLIKA MED LICENCO ZA ORGANIZIRANJE IN LICENCO ZA PRODAJO?

  S pridobitvijo licence za organiziranje podjetnik sam pripravlja oziroma organizira turistične pakete, s pridobitvijo licence za prodajo turističnih paketov pa le posreduje in prodaja turistične pakete organizatorjev potovanj (drugih turističnih agencij).

 3. 3
  KAKŠNI SO POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE ZA ORGANIZIRANJE IN LICENCE ZA PRODAJO TURISTIČNIH ARANŽMAJEV?

  Pogoji za pridobitev licence za organiziranje in licence za prodajo turističnih aranžmajev so objavljeni na spletni strani TGZ pod naslovom Pridobitev licence za turistične agencije, kjer je objavljeno tudi navodilo za pridobitev obeh licenc.

 4. 4
  KAKŠNA JE RAZLIKA V POGOJIH ZA PRIDOBITEV LICENCE ZA ORGANIZIRANJE IN LICENCE ZA PRODAJO?

  Razlika med organizatorjem potovanja in turističnim  agentom je v tem, da je treba za pridobitev licence za organiziranje turističnih aranžmajev predložiti tudi dokazilo o zavarovanju v primeru insolventnosti organizatorja (garancija – jamstvo zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja). Za pridobitev licence za prodajo turističnih aranžmajev pa zavarovanje ni predpisano, saj za izvedbo potovanja jamči organizator potovanja. Turistični agent mora imeti poslovni prostor, ki je dostopen strankam v določenem obratovalnem času, organizator potovanja pa lahko posluje v turistični poslovalnici ali izključno preko spletne strani.

 5. 5
  V KOLIKŠNEM ČASU JE MOGOČE PRIDOBITI LICENCO ZA OPRAVLJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI?

  Vloge za pridobitev licenc obravnava Komisija za podeljevanje licenc turističnim agencijam, enkrat mesečno. Na osnovi sklepa komisije o podelitvi licence predlagatelj prejme odločbo o podelitvi licence in certifikat.

 6. 6
  ALI JE ZA PRIDOBITEV OBEH LICENC TAKO LICENCE ZA ORGANIZIRANJE IN KOT TUDI LICENCE ZA PRODAJO TURISTIČNIH PAKETOV TREBA NAPISATI DVE VLOGI?

  Ne. Če podjetje pridobiva obe licenci istočasno izpolni en obrazec. Na obrazcu Vloga za pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti obkroži krogec za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih paketov in krogec za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih paketov.

 7. 7
  ALI JE ZA PRIDOBITEV LICENCE ZA ORGANIZIRANJE TURISTIČNIH PAKETOV DOVOLJ, ČE REGISTRIRAMO DEJAVNOST POTOVALNIH AGENCIJ - 79.110?

  Ne. Za organiziranje turističnih aranžmajev je obvezna registracija dejavnosti 79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj. Za prodajo turističnih aranžmajev je treba registrirati tudi 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij. Priporočamo registracijo treh dejavnosti, ki v celoti zajemajo opravljanje del v turističnih agencijah: 79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj, 79.110 – dejavnost potovalnih agencij  in 79.900 – rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

 8. 8
  ALI JE RES, DA NI TREBA ŽIGOSATI DOKUMENTOV?

  Ne, v podjetjih, ki pri poslovanju uporabljajo štampiljko morajo dokumente tudi žigosati. Svoje žige imajo subjekti, če je tako določeno v aktu o ustanovitvi ali statutu subjekta. Subjekt  ga opredeli kot element za identifikacijo v poslovnih razmerjih. Podjetja, ki pri poslovanju ne uporabljajo žiga na vlogi za pridobitev licence navedejo, da pri poslovanju ne uporabljajo žiga.

 9. 9
  ALI JE POSLOVNI PROSTOR OBVEZEN?

  Organizator potovanja lahko prodaja potovalne pakete v turistični poslovalnici ali pa izključno preko spletne strani. Za prodajo potovalnih paketov izključno preko spletne strani je treba izpolniti obrazec Izjava o prodaji potovalnih paketov izključno preko spletne strani. Pri prodaji izključno preko spletne strani gotovinska prodaja z uporabo davčne blagajne ni možna.

  Za prodajo potovalnih paketov v turistični poslovalnici je treba k vlogi za pridobitev licence priložiti dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (kupoprodajna ali najemna pogodba, zemljiškoknjižni izpisek, sodna odločba oziroma sklep ipd.) in izpolnjen obrazec Izjava o poslovnem prostoru in obratovalnem času. H kupoprodajni, najemni ali podjemni pogodbi je treba priložiti tudi uporabno dovoljenje z upravne enote ali občine, iz katerega  je razvidno, da se v prostoru lahko opravlja poslovna dejavnost ali pa zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da gre za poslovni prostor in ne stanovanjski objekt.

  Za prodajo v poslovalnici in za prodajo preko spletnih strani je treba pridobiti licenco za prodajo.

 10. 10
  ALI MORA IMETI TURISTIČNI AGENT ZA PRODAJO TURISTIČNIH PAKETOV PREKO INTERNETA POSLOVNI PROSTOR?

  Ja. Turistični agent mora imeti poslovni prostor, ki je dostopen strankam v določenem obratovalnem času. Ne sme biti v stanovanju, stranka mora imeti možnost, da lahko pride v turistično poslovalnico.

 11. 11
  ALI JE DELOVNI ČAS DOLOČEN?

  Ne, delovni čas določi podjetnik, ni predpisan.

 12. 12
  ALI SE ZAVAROVANJE ZA PRIMER INSOLVENTNOSTI SKLENE NA BANKI ALI NA ZAVAROVALNICI?

  Večina podjetnikov ima sklenjene pogodbe o zavarovanju pri zavarovalnicah.

 13. 13
  KAKŠNI SO POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE ZA TUJCE?

  Za tujce in za slovenske državljane so pogoji za pridobitev licence enaki, le da morajo biti dokumenti v tujem jeziku prevedeni v slovenski jezik.

 14. 14
  ALI SE LAHKO PREDLOŽIJO DOKUMENTI ZA PRIDOBITEV LICENCE V TUJEM JEZIKU?

  Dokumenti, ki so priloge k vlogi, se predložijo v slovenskem jeziku. Dokumenti izdani v tujem jeziku morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

 15. 15
  KATERE DOKUMENTE JE TREBA PREDLOŽITI, ČE SE SPREMENI IME TURISTIČNE AGENCIJE?

  Za spremembo imena podjetja je treba predložiti naslednje dokumente s spremenjenimi podatki:

  • Izpis iz Poslovnega registra Slovenije
  • Aneks k zavarovalni pogodbi
  • Aneks k pogodbi za poslovni prostor
  • Obrazec Vloga za pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti
  • Poravnati je treba stroške v zvezi s spremembo in izdajo novega certifikata

 16. 16
  KATERE DOKUMENTE JE TREBA PREDLOŽITI, ČE AGENCIJA ODPRE NOVO POSLOVALNICO?

  Predložiti je treba dokazila za poslovni prostor, to so obrazec Izjava o poslovnem prostoru in obratovalnem času in dokazila o razpolaganju s poslovnim prostorom (kupoprodajna ali najemna pogodba, zemljiškoknjižni izpisek, sodna odločba oziroma sklep ipd.). H kupoprodajni, najemni ali podjemni pogodbi je treba priložiti tudi uporabno dovoljenje z upravne enote ali občine, iz katerega  je razvidno, da se v prostoru lahko opravlja poslovna dejavnost ali pa zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da gre za poslovni prostor in ne stanovanjski objekt.

 17. 17
  KATERE DOKUMENTE JE TREBA PREDLOŽITI, ČE AGENCIJA SPREMENI IME PODJETJA IN SEDEŽ PODJETJA?

  Za spremembo imena in sedeža podjetja je treba predložiti naslednje dokumente s spremenjenimi podatki:

  • Izpis iz Poslovnega registra Slovenije
  • Aneks k zavarovalni pogodbi
  • Obrazec Vloga za pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti
  • Predložiti je treba dokazila za poslovni prostor iz točke 16
  • Poravnati je treba stroške v zvezi s spremembo in izdajo novega certifikata

 18. 18
  ALI SE LAHKO SPOROČA KATEROKOLI SPREMEMBO PO TELEFONU?

  Ne, za vse spremembe je treba predložiti ustrezna dokazila, le na podlagi pisne izjave se lahko spreminja podatke v registru izdanih licenc.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com