Informacije za turistične agencije

O Licenci za turistične agencije

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 13/2018), ki je začel veljati 15.3.2018, je nadomestil dosedanji Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Nov zakon v V. poglavju opredeljuje področje Pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov. V 28. členu določa, da se pridobi pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja ali prodaje turističnih  aranžmajev na podlagi licence. Licenco podeljuje na podlagi izpolnjevanja pogojev Turistično gostinska zbornica Slovenije. Turistične agencije morajo licenco pridobiti pred začetkom poslovanja.

Navodilo za pridobitev licence za organiziranje in prodajo turističnih paketov

Po Zakonu s spodbujanju razvoja turizma, Uradni list RS št. 13/2018 in Pravilniku o podelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov, Uradni list RS št. 39/2018, je treba za pridobitev licence predložiti naslednje dokumente:

 1. 1. OBRAZEC VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE ZA OPRAVLJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI

  Izpolnjeni obrazec Vloga za pridobitev licence za opravljanje turistične dejavnosti je treba žigosati in podpisati. Če podjetje pri poslovanju ne uporablja žiga, se obkroži izjava, da podjetje ne uporablja žiga. Vpiše se predlagatelja, poslovni sedež družbe in sedež turistične poslovalnice ter obkroži opravljanje dejavnosti organiziranja ali prodaje ali oboje.

  Organizatorji potovanj pridobijo obe licenci, tako za organiziranje kot tudi za  prodajo turističnih paketov, predpisano je zavarovanje – jamstvo zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, poslujejo lahko v turistični poslovalnici ali izključno preko spletne strani ali na oba načina.

  Podjetja agenti lahko pridobijo licenco le za prodajo oziroma posredovanje turističnih paketov,  za agente je predpisan poslovni prostor, ki je dostopen strankam.

  Za prodajo v poslovalnici in za prodajo preko spletnih strani je treba pridobiti licenco za prodajo.

 2. 2. ZA REGISTRACIJO DEJAVNOSTI

  Izpis iz poslovnega registra Slovenije v katerega je vpisan direktor ali zakoniti zastopnik. Iz izpisa mora biti razvidna registracija dejavnosti po SKD. Za organiziranje turističnih aranžmajev je obvezna registracija dejavnosti 79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj, za prodajo 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij, priporočamo tudi registracijo 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

 3. 3. ZA POSLOVNI PROSTOR

  Dokazila, ki jih je treba predložiti:

  • Obrazec Izjava o poslovnem prostoru in obratovalnem času
  • Dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (kupoprodajna ali najemna pogodba, zemljiškoknjižni izpisek, sodna odločba oziroma sklep ipd.). H kupoprodajni, najemni ali podjemni pogodbi je treba priložiti tudi uporabno dovoljenje z upravne enote ali občine, iz katerega  je razvidno, da se v prostoru lahko opravlja poslovna dejavnost ali pa zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da gre za poslovni prostor in ne stanovanjski objekt.

  Organizatorji potovanj lahko prodajajo potovanja v turistični poslovalnici in preko spletne strani, lahko pa tudi izključno preko spletne strani, za kar ne potrebujejo poslovnega prostora, ki je dostopen strankam. Organizator potovanja, ki prodaja potovalne pakete izključno preko spletne strani izpolni obrazec Izjava o prodaji potovalnih paketov izključno preko spletne strani.

  Podjetja, ki pridobijo licenco le za prodajo oziroma posredovanje potovalnih paketov od organizatorjev potovanj (drugih agencij) morajo imeti poslovni prostor, ki je dostopen strankam.

 4. 4. ZAVAROVANJA

  Dokazila, ki jih je treba predložiti:

  • Garantno pismo ali pogodbo o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje. Zavarovanje je predpisano z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS št. 130/2022). Zakon omogoča zagotavljanje jamstva v obliki: zavarovanja pri zavarovalnici, namenskega bančnega depozita, bančne garancije ali vključitve v jamstveno shemo. Zakon je objavljen na spletni strani TGZS v rubriki zakonodaja ( https://tgzs.si/zakonodaja/ ). Priporočamo, da zavarovanje uredite od 01.01. do 31.12. za tekoče leto.
  • Najnižja višina zahtevanega jamstva mora zagotavljati kritje v višini najmanj 10 odstotkov letnega prometa organizatorja potovanj. Izjema je le vključitev v jamstveno shemo, ki kot najnižjo višino zahtevanega jamstva navaja dva odstotka skupnega letnega prometa vseh organizatorjev potovanj, vključenih v jamstveno shemo.
  • Organizator potovanja, ki v preteklem poslovnem letu ni imel letnega prometa, zagotovi najnižjo višino zahtevanega jamstva, ki zagotavlja kritje v višini najmanj 10 odstotkov načrtovanega prometa.

 5. 5. DOKAZILO O PLAČILU

  •  Dokazila, ki jih je treba predložiti:
   • Na primer kopija plačilnega naloga. Po objavljenem ceniku je treba plačati vodenje upravnega postopka, odločbo o podelitvi licence in certifikata v višini 206,00 € in letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc v višini 59,50 €.
   • Pridobitev licence za organiziranje turističnih paketov je 206,00 € in letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc 59,50 €, skupaj za plačilo 265,50 €.
   • Pridobitev licence za prodajo turističnih paketov je 206,00 € in letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc 59,50 €, skupaj za plačilo 265,50 €.
   • Pridobitev obeh licenc, za organiziranje in za prodajo turističnih paketov je 412,00 € in letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc 59,50 €, skupaj za plačilo 471,50 €.

   Znesek se nakaže na račun Turistično gostinske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, pri banki SKB d.d.: SI56 03100-1002578617; SWIFT SKBASI2X; sklic 2070–2.

Vlogo z vsemi prilogami se pošlje na Turistično gostinsko zbornico pri GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom Licence za turistične agencije.

Cenik za pridobitev licenc za organiziranje in za prodajo turističnih paketov

 1. CENIK

   

     Cena v EUR

   

   

  Odločba o podelitvi licence in certifikata za organiziranje turističnih paketov

   

  206,00 €

   

  Odločba o podelitvi licence in certifikata za prodajo turističnih paketov

   

  206,00 €

   

  Kopija licence  

   

   28,00 €

   

  Letno vodenje registra in arhiva izdanih licenc

   

   59,50 €

  DDV se ne obračunava v skladu s 5. odstavkom 5. člena in 5. odstavkom 42. člena Zakona o DDV, Uradni list št. 13/2011, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 83/2012, 86/2014, 90/2015. Gre za javne naloge, ki jih izvaja Turistično gostinska zbornica kot nosilec javnega pooblastila v imenu države, zato se za tovrstne storitve ne plača DDV.

  Cenik je v veljavi od 01.07.2016, na podlagi odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o podelitvi javnega pooblastila Turistično gostinski zbornici Slovenije, št. odločbe  322-28/2015/7 z dne 27.05.2016, Uradni list RS št. 41/2016 in Pogodbe o izvajanju javnega pooblastila št. 322-28/2015.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com