Novice

Čakanje na delo doma – pojasnilo Ministrstva

18/03/2020 v Korona virus, Novice

Splošno k zakonu[1]:

Državni zbor RS bo danes, 18. 3. 2020 obravnaval predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače (v nadaljevanju: predlog zakona), ki bo pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Predlog zakona ureja delno povračilo izplačanih nadomestil plače s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki pripadajo delavcem, ki jim delodajalec, ki izpolnjuje določene pogoje po tem zakonu, zaradi razmer na trgu kot posledice izbruha virusa iz poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela, zaradi česar jih v skladu s tem zakonom napoti na začasno čakanje na delo. Namen ukrepa je v ohranitvi delovnih mest, t.j. vsaj začasno preprečiti odpuščanje delavcev iz poslovnih razlogov in delno omejiti škodljive učinke za slovensko gospodarstvo.

Poleg tega je do pravice do povračila izplačanih nadomestil plače po predlogu tega zakona upravičen tudi delodajalec, čigar delavci zaradi odrejene karantene v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, začasno ne morejo opravljati dela in ni mogoče organizirati dela na domu.

Delodajalec bo lahko torej po predlogu zakona uveljavljal povračilo nadomestil plače v dveh primerih:

 • delno povračilo izplačanih nadomestil plače v primeru poslabšanja poslovnega položaja zaradi posledic virusa, na podlagi česar bo ugotovil, da začasno ne more zagotavljati dela najmanj 30 % delavcev in jih bo za največ tri mesece napotil na začasno čakanje na delo (ukrep 1) ter
 • povračilo izplačanih nadomestil plače v primeru nemožnosti opravljanja dela delavcev zaradi z odločbo odrejene karantene, delavcu pa ne bo mogoče organizirati dela na domu (ukrep 2).

 

Višina nadomestila plače:

 • v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (80 % osnove)

 

Višina delnega povračila izplačanih nadomestil plače s strani Republike Slovenije za čas začasnega čakanja na delo:

 • 40 % izplačanega nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela – 892,50 EUR (I. bruto)

 

Višina povračila izplačanih nadomestil plače s strani Republike Slovenije za čas odrejene karantene:

 • v celotnem znesku izplačanega nadomestila plače

 

Upravičeni delodajalci:

Ukrep 1: gospodarske družbe, zadruge in delodajalci – fizične osebe, ki zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom;

Ukrep 2: vsi delodajalci, ki zaposlujejo delavce.

 

Način uveljavitve (za oba ukrepa velja enako):

 • z vložitvijo vloge v elektronski ali pisni obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (obrazec bo objavljen na spletni strani zavoda) v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do vključno 30. septembra 2020

 

Pogoji:

Ukrep 1:

Pravico bo lahko najdlje do 30. septembra 2020 uveljavil upravičeni delodajalec, ki bo:

 • vlogi priložil opis poslovnega položaja zaradi posledic virusa,
 • na podlagi opisa poslovnega položaja ugotovil, da zaradi poslovnih razlogov začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenih delavcev in odločil o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo,
 • vlogi priložil pisno izjavo, s katero se bo zavezal ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

Delno povračilo nadomestila plače bo mogoče uveljavljati le enkrat in največ za tri zaporedne mesece.

Do delnega povračila nadomestila plače ne bo upravičen delodajalec, ki zaposlenim ne bo izplačeval plač oziroma prispevkov za socialno varnost, delodajalec, ki je davčni dolžnik ali je v postopku insolventnosti.

Delodajalec bo moral v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače:

 • izplačevati nadomestila plače in
 • poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja,

ne bo pa smel:

 • začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov ter
 • odrejati nadurnega dela, če bi to delo lahko opravil z delavci na začasnem čakanju na delo.

Delodajalec bo moral ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

Ukrep 2:

Povračilo nadomestila plače bo lahko najdlje do 30. septembra 2020 uveljavil vsak delodajalec, ki bo:

 • vlogi priložil kopijo odločbe ministra za zdravje o odrejeni karanteni in
 • pisno izjavo, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena.

 

 

 

 

 

[1] Ker predlog zakona še ni sprejet, pojasnila v tem dokumentu niso dokončna.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com