Ljubljana, 11. junij 2018

Zakonodaja turizma

Zakon o spodbujanju razvoja turizma Ur.l.RS št. 2/200457/2012, 17/2015, 13/2018
Obligacijski zakonik, Ur.l.RS št. 97/2007
Zakon o varstvu potrošnikov Ur.l.RS št. 98/2004, 126/200786/200978/2011 38/2014, 19/2015
Pravilnik o izvajanju 2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov, Ur.l.RS št. 84/2007
Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Ur.l.RS št. 53/2007
Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma Ur.l.RS 13/1999
Pravilnik o podelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov, Uradni list RS štev. 39/2018
Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc Ur.l.RS št. 55/2004
Odredba o omejitvi prometa v RS, Uradni list RS 75/2011 
Uredba-o-izvajanju-Uredbe-1177-2010-EU-o-pravicah-potnikov-med-potovanjem-po-morju-in-celinskih-plovnih-poteh
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, Uradni list RS št. 45/2016
© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona