Ljubljana, 02. november 2017

Zakonodaja avtorskih pravic

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Ur.l. RS št. 94/200417/200668/2008 , 110/201356/2015
 
Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, Uradni list RS štev. 63/2016
 
Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami, Uradni list RS štev. 56/2017
 
Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP-Združenja avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, Ur.l.RS št. 111/2000
 
Tarife za uporabo glasbenih neodrskih del iz repertoarja Združenja SAZAS Ur.l.RS št. 113/2002
 
Tarifa združenja SAZAS za mehanično glasbo na kopališčih oziroma bazenih odprtega tipa, Ur.l.RS št. 82/2006
 
Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti, Uradni list RS št. 107/06.
 
Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti, Uradni list RS št. 107/06, 48/2009
 
Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del, Uradni list RS št. 29/1998, Uradni list RS št. 138/2006
 
Začasna tarifa Združenja SAZAS za mešani repertoar, Ur.l.RS št. 33/2010
 
Pravilnik o postopku vpogleda v repertoar avdiovizualnih del in v uradno dokumentacijo Zavoda AIPA. Ur. l. RS št. 81/2011
 
Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena, Uradni list štev. 51/2012

Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov, Uradni list RS štev. 72/2004, 68/2005

Poslovnik Sveta za avtorsko pravo, Uradni list RS št. 87/2012 

© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona