Ljubljana, 23. julij 2012

Storitve

Promocija in podpora
 

 • Zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov, ki so pomembni za poslovne in tehnične odločitve članic.
 • Izdelava strokovnih gradiv in analiz o rezultatih poslovanja celotne dejavnosti in posameznih dejavnosti, periodično in letno.
 • Izdaja katalogov za kampe in kongresnih katalogov.
 • Storitve v zvezi z organizacijo promocije, sofinanciranjem sejmov, razstav in drugih promocijskih aktivnosti doma in v tujini.
 • Posredovanje ponudb in povpraševanj po blagu in storitvah (www.borza.org).
 • Zastopanje interesov članstva pri pripravi podlag za sklepanje meddržavnih trgovinskih in gospodarskih sporazumov.
 • Zastopanje interesov članstva pri sprejemanju zakonov, predpisov in pogojev poslovanja.
 • Zastopanje turizma in gostinstva v odborih in delovnih telesih, ki pripravljajo harmonizacijo slovenske regulative z EU.
 • Organiziranje poslovnih in strokovnih srečanj ter promocij v okviru GZS in vladnih ustanov.
 • Zastopanje turizma v nekaterih organih evropskih branžnih združenj.
 • Organiziranje vsakoletnega Gostinsko turističnega zbora.
 • Organiziranje posvetov in seminarjev s področja stroke, standardov kakovosti ter drugih strokovnih, razvojnih in izobraževalnih področjih.

 

 

 


Informacije posreduje:

Turistično gostinska zbornica Slovenije
mag. Snežana Škerbinc

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.: 01/5898 223
Faks: 01/5898 224
e-pošta: snezana.skerbinc@gzs.si

 

-----------------------------

Licence za turistične agencije  

 

Navodila za pridobitev licence za TA
Obrazec Izjava o poslovnem prostoru in obratovalnem casu za TA
Obrazec Vloga za pridobitev licence za opravljanje turisticne dejavnosti
Pogosta vprašanja in odgovori za pridobitev licence za TA
Cenik licence TA
 

Informacije posreduje:

Turistično gostinska zbornica Slovenije
Milena Jagarinec
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 58 98 229
Faks: 01 58 98 224
E-pošta:
milena.jagarinec@gzs.si

 Izpiti za turistične vodnike  11.07.2012

© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona