Ljubljana, 20. marec 2014

Program dela TGZ Slovenije za tekoče leto


 Turistično gostinska zbornica Slovenije, kot strokovno podporna služba svojih članov pripravi program dela za tekoče leto, ga posreduje v pregled in potrditev članom Upravnega odbora TGZ Slovenije.

 

© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona