Ljubljana, 20. avgust 2013

HACCP (Smernice dobre higienske prakse v gostinstvu)

Smernice dobre higienske prakse za gostinstvo - HACCP25.01.2011


Smernice dobre higienske prakse za gostinstvo ponujajo osnovne usmeritve in pomoč gostinskim obratompri izpolnjevanju zahtev Uredbe 852/2004 ES o higieni živil. Smernice niso nadomestilo za navedeno Uredbo in druge predpise, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.

Ni nujno, da nosilec živilske dejavnosti v gostinstvu sledi Smernicam dobre higienske prakse za gostinstvo, vendar pa mora v primeru, če jim ne sledi, zagotoviti lasten sistem, ki je v skladu z zahtevami Uredbe o higieni živil. Ob izvajanju uradnega zdravstvenega nadzora (inšpekcijski pregled) se nosilec živilske dejavnosti lahko sklicuje ali na smernice ali na lasten sistem. V primeru sklicevanja na smernice bo inšpektor ocenjeval izvajanje zahtev smernic v obratu, medtem ko bo v primeru sklicevanja na lasten sistem inšpektor najprej ocenil ustreznost sistema in za tem tudi izvajanje v obratu.

Smernice dobre higienske prakse za gostinstvo sta predložili Turistično gostinska Zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije in Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki predstavljata dejavnost gostinstva v RS in jih je uradno potrdilo Ministrstvo za zdravje, (številka sklepa 021-10/2009-11 z dne 20.12.2010). Glede na nova znanstvena dognanja in izkušnje iz prakse se smernice lahko dopolnijo in jih ponovno potrdi Ministrstvo za zdravje.

Pri pripravi prenovljenih Smernic dobre higienske prakse HACCP so bile kot vodilo uporabljene obstoječe smernice dobre higienske prakse HACCP (Pollak, Mehikić, Klun, Dekleva, 2002). Prvi del smernic je usklajen z aktualno zakonodajo, medtem ko drugi del smernic ostaja nespremenjen.

Naročilnica je v pripetem dokumentu:

Narocilnica

Predstavitev vsebin Smernic HACCP v pripetem dokumentu:

Predstavitev vsebin smernic HACCP.pdf


Avtor: Turistično gostinska zbornica Slovenije

Urednik: Srečko Koklič


 

© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona