Ljubljana, 11. januar 2018

Delovno pravna zakonodaja

Zakon o delovnih razmerjih Ur.l.RS št. 21/2013, 78/2013, 52/2016, 15/2017
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS štev. 43/2011
Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu, Uradni list RS štev. 54/2013
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Ur.l.RS št. 109/2006 in 96/2012
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Ur.l. RS št. 32/2014
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma, Uradni list RS štev. 17/2016, 36/2016, 49/2016, 35/2017, 71/2017
Zakon o minimalni plači Uradni list RS št. 13/2010
Znesek minimalne plače, Ur.l.RS št. 78/200813/2010
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 56/1999 in 64/200143/2011
Zakon o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Uradni list RS št.: 16/200787/2011
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, Uradni list RS št.: 111/200532/200721/2008
Zakon o varnosti in zdravju pri delu Ur.l.RS št. 56/199964/2001
Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, Uradni list RS št. 12/2010
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Uradni list RS št. 26/2011
Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev, Ur.l.RS št. 37/2008
Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela, Uradni list RS št.45/2011
Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja Ur.l.RS št. 30/2000 
Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Ur.l.RS št. 63/2013  http://www.uradni-list.si/1/content?id=114178
Zakon o urejanju trga dela  Ur. l. RS št. 80/2010, http://www.uradni-list.si/1/content?id=100223
                                                                       21/2013, http://www.uradni-list.si/1/content?id=112302
                                                                       63/2013 http://www.uradni-list.si/1/content?id=114179
Pravilnik o osebnem dopolnilnem deli, Ur. l. RS št. 94/2014
Zakon o kolektivnih pogodbah, Uradni list RS št. 43/2006
© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona