Ljubljana, 27. december 2017

Davčna in finančna zakonodaja

Zakon o davku na nepremičnine Ur. l. RS štev. 101/2013
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin Ur. l. RS štev. 50/2006 in 87/2011
Zakon o dohodnini Ur.l.RS št. 117/200610/200878/200810/201013/2010,28/201051/201013/201130/201294/2012 , 96/2013, 50/2014
Zakon o davčnem postopku Ur. l. RS št. 13/2011, 111/201332/201294/2012, 90/2014, 91/2015
Zakon o davku na dodano vrednost Ur.l.RS št. 13/201118/201178/2011, 86/2014
Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Uradni list RS št. 117/0656/0876/085/0996/0943/201059/201130/201294/201281/2013, 50/2014, 82/2015, 68/2016, 69/2017
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) Ur.l.RS št. 40/2012105/2012
Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah Ur.l.RS št. 114/2002138/2006
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Ur.l.RS št. 141/200652/2007120/200721/2008123/2008105/200927/2010,104/2010110/201082/2011102/2012, 85/2014, 39/2016, 45/2016, 88/2016, 50/2017
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost; Uradni list RS štev. 95/2014
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, 55/201392/2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah Ur.l.RS št. 49/200447/200517/2007
Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
Zakon o davčnem potrjevanju računov, Uradni list RS štev. 57/2015
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, Uradni list RS štev. 60/2015, 75/2915, 90/2015
Zakon o trošarinah, Uradni list RS štev. 47/2016
© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona