Ljubljana, 29. marec 2018

4. seja Skupščine TGZ, 13. april 2018

V skladu s sklepom, sprejetim na 17. seji Upravnega odbora TGZS z dne 28.03.2018, najavljamo 4. sejo Skupščine TGZS, ki bo v petek, 13. aprila 2018, v prostorih GZS v Ljubljani.

Člane Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) vabimo, da se udeležite 4. redne skupščine Turistično gostinske zbornice Slovenije, ki bo dne 13. aprila 2018 ob 10.00 uri v dvorani B v 1. nadstropju Poslovne stavbe GZS na Dimičevi 13 v Ljubljani.

 

Dnevni red skupščine:

1. Sprejem zapisnika 3. skupščine TGZS z dne 24.8.2018
2. Sprejem  sprememb Statuta TGZS
3. Potrditev Poročila o delu TGZS za leto 2016
4. Potrditev Poročila o delu TGZS za leto 2017

5. Potrditev Programa dela TGZS za leto 2018

6. Obravnava in potrditev Poročila NO TGZS za leto 2017

7. Izvedba delnih volitev za nadomestne člane Upravnega odbora TGZS

8. Izvolitev dveh nadomestnih članov Nadzornega odbora TGZS

9. Razno

Prosimo vas, da vašo udeležbo sporočite na elektronski naslov: info@tgzs.si najpozneje do 9. aprila 2018.

Mag. Dimitrij Piciga,

predsednik skupščine TGZS


Gradiva:

Vabilo
AD 1 - Zapisnik 3. seje Skupščine TGZS
AD 2 - Predlog sprememb Statuta TGZS
AD 3 - Poročilo o delu TGZS 2016
AD 4 - Poročilo o delu TGZS 2017
AD 5 - Letni program dela TGZS 2018
AD 6 - Obravnava in potrditev poročila NO TGZS za leto 2017


© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona