Ljubljana, 13. december 2017

Objavljen je Aneks h KP GiT

Danes je v Uradnem listu RS štev. 71/2017 (torej  dne 13.12.2017) objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma, ki v spremenjenem 59. členu določa višje zneske najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih, kot se je Turistično gostinska zbornica Slovenije skupaj z Združenjem delodajalcev Slovenije in Sindikatom delavcev gostinstva in turizma Slovenije dogovorila na pogajanjih v mesecu novembru. Aneks stopi v veljavo s 1. januarjem 2018. Preberete ga lahko tukaj.

© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona